ANA PELÁEZ

Emakumearen Aurkako Diskriminazioa Ezabatzeko Nazio Batuen Batzordeko Bitarteko Presidentea

Ana Peláez Narváez, Nazio Batuen Emakumearen aurkako Diskriminazioa Ezabatzeko Batzordeko batzordeburuordea.

  • CERMI Mujeres Fundazioko lehendakariorde exekutiboa eta CERMIko Genero eta Berdintasun komisionatua.
  • Nazio Batuen Emakumearen aurkako Diskriminazioa Ezabatzeko Batzordeko (CEDAW) aditua  2019-2022 eta 2023-2026 agintaldietarako. Organo horretako batzordeburuorde aukeratu dute 2021-2022 aldirako.
  • Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Batzordeko (CRPD) kide izan zen hurrenez hurreneko bi agintalditan (2009-2016), eta bere lanaren ardatza emakumeen gaiak izan ziren. Desgaitasuna duten emakume eta neskei buruzko Behaketa Orokorraz arduratzen den lantaldeko buru izan zen.
  • 2019an CEDAW Batzordean sartu zenean, Ana desgaitasuna zuen lehen pertsona izan zen CRPD ez den Nazio Batuen giza eskubideen organo bateko kide bihurtzen. CEDAW Batzordeko aditua den aldetik, hainbat herrialdetako kontalaria izan da herrialde horietako aldizkako txostenak berrikusteko; 38. zenbakiko  Gomendio Orokorra idazten lagundu du, munduko migrazioaren testuinguruan emakumeen eta nesken salerosketari buruzkoa, eta baita 39. zenbakiko  Gomendio Orokorra ere, emakume eta neska indigenen eskubideei buruzkoa. Lan Metodoei buruzko eta Emakumearen aurkako Genero Indarkeriari buruzko Batzordeko lantaldeetako kidea da; 2021eko otsailaz geroztik Batzordeko presidenteordea da WEOGen ordezkari gisa, eta Bureauko kide da.
  • CEDAW Batzordeko aditua den aldetik, laguntza teknikoa eskaini du eta Konbentzioari eta Protokolo Fakultatiboari buruzko hitzaldiak eman dizkie hainbat estatu kideri (hala nola Argentina, Guatemala, Uruguai, Kolonbia, Ekuador, Andorra eta Portugal). Nazio Batuen Giza Eskubideetarako Goi Komisarioaren Bulegoarekin (ACNUDH) eta NBE Emakumeak, UNICEF eta Nazio Batuen Biztanleria Funtsarekin lankidetzan aritu da, hurrenez hurren, desgaitasuna duten emakumeen berariazko ekitaldietarako eta posizionamendu-dokumentuetan desgaitasuna eta generoa indartzeko. Europako Batzordeak eta Europako Kontseiluak genero-berdintasunari eta emakumeen aurkako indarkeriari buruz antolatutako goi-mailako ekitaldietan ere parte hartu du.
  • Emakumeen erakunde globalekin, eskualdekoekin eta nazionalekin lan egiten du, eta laguntza berezia ematen du desgaitasuna duten emakumeen eta neskatoen ahalduntze indibidualean eta kolektiboan. Laguntza hori mundu osoan ordezkaritza duten erakundeei desgaitasuna duten emakumeen eta neskatoen giza eskubideei eta oinarrizko askatasunei buruzko prestakuntza, aholkularitza eta laguntzaren bidez eskaintzen du.

EMAKUMEAK Izan Ser To be

© Enplegua, Gizarte Kohesioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila - Departamento Foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad | Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia