MARIE LUCIA MONSHENEKE

Giza duintasunaren eta diskriminaziorik ezaren aldeko aktibista afrikarra

Marie Lucia Monsheneke, giza duintasunaren eta diskriminaziorik ezaren aldeko aktibista afrikarra, emakumeen eta nesken eskubideen defendatzailea, Intersekzionalitatetik genero-berdintasun errealaren aldeko emakume feminista afrikarra, berdintasun eta gizarte-laguntzako agentea, Famek Elkarteko fundatzailekidea eta lehendakaria. Gerokultorea ere bai.

EMAKUMEAK Izan Ser To be

© Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila - Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad | Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia