RITXAR BACETE

Bokazioz antropologoa eta uste osoz gizarte-langilea da

Ritxar Bacete bokazioz antropologoa eta uste osoz gizarte-langilea da. Halaber, generoan, maskulinitateetan, feminismoan, berdintasun-politiketan, aitatasun positiboan eta garapen-ekonomian aditua da. Azkeneko urteetan, gizona berdintasunean inplika dadin sustatzeko, zenbait proiektu bultzatu ditu edo xede horrez lankidetzan aritu da.

EMAKUMEAK Izan Ser To be

© Enplegua, Gizarte Kohesioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila - Departamento Foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad | Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia