Hamar ebakuntza estetikotik, zenbat dira emakumezkoenak?

Astean zenbat ordu gehiago ematen dituzte emakumeek beren seme-alabak zaintzen?

Zenbat euroko aldea dago gizonen eta emakumeen urteroko soldatan?

GORPUTZA

ZAINTZA

ENPLEGUA

EMAKUMEAK Izan Ser To be

© Enplegua, Gizarte Kohesioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila - Departamento Foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad | Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia